Sí, ja inverteixo en web!

AUDITORIA DE PRESÈNCIA ONLINE: DIAGNOSI, RESULTATS I ROI

FRAME-IlustracionsBombetes-06

Focalitzar el temps i els diners en aquelles eines que responen millor a les necessitats del negoci a través del seguiment dels resultats (en cercadors, webs, botigues online, xarxes socials…) ens permet construir una identitat de marca en funció del nivell d’optimització i explotació. El seu plantejament estructurat i estratègic, determinarà l’efectivitat d’aquest puzle corporatiu. És per això que focalitzar els recursos cap als teus objectius és més important que invertir grans quantitats.

1. Aconseguir un gran ROI

La presència online és un exercici a dues bandes: en primer lloc, implica l’acció directa i activa en els teus espais online; i en segon lloc, implica el control màxim i constant de les eines i els recursos. Així és com podem saber si la teva inversió és rendible i conèixer les oportunitats que disposes a la xarxa.

La raó principal per la qual la majoria de negocis online no obtenen els resultats esperats de ROI (Return On Investment) és pel desconeixement de com mesurar-los. En conseqüència, no poden aplicar els canvis necessaris per millorar la presència online.

2. La interpretació dels resultats marca la diferència

Internet i els seus mètodes de control ens permeten obtenir el màxim de benefici amb el menor risc d’inversió. Així doncs analitzar, i per tant, conèixer el retorn de les accions a la xarxa ens permet:

√ Invertir segons les dimensions de l’empresa, per focalitzar i treure major rendiment als esforços.

√ Identificar tendències i monitoritzar comportaments a través de totes les dades que obtenim dels usuaris.

√ Interpretar estratègicament la informació per millorar l’espai web i maximitzar els processos i els recorreguts online dels usuaris.

√ Definir i aplicar l’estratègia pas a pas com a mesura per optimitzar la inversió i obtenir més beneficis.

√ Reduir al mínim el marge d’error per eliminar les accions injustificades i contraproduents.

Pensar en presència online és l’exercici d’escollir quin és el millor camí d’entre tots els possibles. Et proposem treballar en el mitjà que genera més oportunitats i catapulta més empreses, amb la millor relació Inversió–Rendiment.

3. La diagnosi i els 3 pilars de la presència online

Conèixer el retorn de les accions a la xarxa és tant o més important que la mateixa construcció i gestió de la presència online. Diagnosi és sinònim de fonaments, i com a tal, permet que un negoci a la xarxa funcioni simplement, o bé triomfi.

  1. Disseny. La construcció web, la seva mecànica, la usabilitat, l’accessibilitat, la capacitat “responsive” (adaptabilitat entre dispositius)… són fonamentals. És molt important que l’espai generi en el client una predisposició per interactuar.
  2. Marc legal. El fet de tenir accés a dades de comportament i d’altres de caràcter privat implica una gran responsabilitat davant del dret de l’usuari. La legislació vigent contempla estrictament les relacions entre usuaris i empresa; en són exemples clars la nova llei de cookies o la de protecció de dades. És molt important estar constantment actualitzat per evitar sancions i males praxis.
  3. Posicionament. La teva empresa a Internet es construeix pel conjunt de continguts que ofereixes: que siguin interessants, responguin a la imatge de l’empresa, es treballin bé en SEO i SEM (gratuït i de pagament, respectivament)… L’adequada selecció, gestió i presentació del contingut et permetran perfeccionar el posicionament.

4. Com avançar-te a la competència amb els serveis d'auditoria online

Com situar-te un pas per davant de la teva competència? Amb els serveis d’auditoria online podem saber l’estat de la teva empresa, les teves debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats. Projectem la teva empresa a Internet perquè:

  1. Et mostris de la manera més potent possible, essent sempre el més fidel possible a la teva identitat corporativa.
  2. I el més important, perquè respongui a tots els canvis de l’entorn, a les tendències i a les variables externes dels mercats amb la màxima rapidesa i efectivitat.

Tanquem el cercle; sabem que cada projecte té les seves necessitats, per això t’ajudem a monitoritzar la teva presència online a través d’un procés personalitzat que integra de la millor manera possible els següents aspectes de la teva empresa: identitat, estratègia, inversió, gestió i retorn.

A Frame

Frame et posem sobre la taula els millors recursos disponibles per construir projectes online transversals i capaços de traduir les oportunitats dels negocis electrònics en benefici econòmic!