Sí, ja estic a xarxes socials!

PLA SOCIAL DE MITJANS: CREACIÓ, GESTIÓ DE CONTINGUTS I IMPACTES

FRAME-IlustracionsBombetes-05

Actualment disposem de les eines que ens permeten la gestió exhaustiva de la relació amb el nostre públic. Aquestes eines són les xarxes socials. I ens faciliten aquesta tasca perquè ens permeten crear i distribuir missatges; i el que és més important, fer-ho de manera estratègica. Això vol dir que aquests missatges i per tant la comunicació del teu negoci serà el màxim d’eficient. El coneixement del teu entorn, el plantejament dels teus objectius, l’execució de les accions i l’estudi del retorn d’inversió són un procés estratègic; que és la metodologia d’èxit.

1. El perill de les xarxes socials

Per definició, les xarxes socials no són sinònimes de beneficis. Conèixer-les i saber-les gestionar, et permet que responguin correctament a les teves necessitats, a més de deixar de tenir la sensació que estem invertint en una activitat que no aporta el retorn de la inversió. I això, en el pitjor dels casos, danya la imatge i el posicionament del teu negoci.

Un exemple paradigmàtic d’aquest problema és la idea que com més diversificació en xarxes socials, i com major sigui el nombre de missatges, millor. És un error entrar en una cursa per veure qui està present a més xarxes; i si tenim en compte el caràcter estratègic d’aquestes eines, sabem del cert que als ulls del consumidor estarem mal posicionats. Per tant, no aconseguirem la imatge de marca desitjada.

2. La mina d’or de les xarxes socials

Et proposem el següent: treballar la comunicació a través d’un procés transversal que aglutini totes les eines que ens permeten gestionar la relació amb els teus usuaris o clients. És a dir, plantejar una visió holística de la comunicació que també integri les xarxes socials perquè tot el contingut que ofereixes a Internet sigui coherent amb els teus objectius i amb l’essència de la teva empresa. Perquè el teu negoci i el seu posicionament a la xarxa siguin consistents i així, per sobre de tot, efectius.

Per dur a terme una construcció consistent i estratègica de la comunicació del teu negoci hem de partir d’una base sòlida ben definida. D’aquesta manera la forma més òptima d’aixecar la presència a les xarxes socials es fonamenta en el trinomi producte–usuari–eina. Ser conscients de les característiques del que s’ofereix i el tipus d’usuari que va dirigit i que ho compra ens definirà les necessitats comunicatives. Cal escoltar-les per conèixer quina és la millor eina.

3. El Mètode

Frame t’oferim el nostre Mètode per treballar les xarxes socials, que es basa en 3 passos:

1. Pla de Mitjans Socials (Social Media Plan)

El Social Media Plan concreta les accions comunicatives a les xarxes en un període de temps concret; basant les decisions en l’estudi previ de necessitats de l’entorn producte–usuari. Aquest primer punt del procés pretén rendibilitzar els esforços en la creació de missatges efectius i dirigits i en la distribució d’aquests amb les tècniques més adequades.

“Què direm, com ho direm i on ho direm per generar el màxim d’impactes entre el públic objectiu i aconseguir el màxim de retorn.”

Aquest punt no es limita a la planificació, sinó que implica la gestió i execució d’aquest pla. És imprescindible treballar el missatge en la seva forma i contingut (llenguatge, paraules clau, enllaços…) perquè s’adapti als requisits de les xarxes. També ha d’adaptar-se correctament als motors de cerca, i així funcioni en la mateixa direcció que altres eines (com les Newsletters o els Blogs temàtics) explotant al màxim les possibilitats de la comunicació online.

2. Personalització de les xarxes

La presència a les xarxes socials cal que respongui també a la identitat visual corporativa, i així poder aconseguir la imatge corporativa desitjada en la ment del client. Aquest aspecte donarà consistència visual i sentit a la planificació i execució d’accions comunicatives. El primer impacte serà a nivell d’imatge; cal que generi confiança en l’usuari i convidi a descobrir el contingut efectiu. Per aconseguir-ho personalitzem les xarxes perquè l’experiència de l’usuari sigui fidel a l’essència de l’empresa, però també perquè respongui a les necessitats funcionals del teu negoci.

Uniformem la presència online perquè sigui entenedora, coherent i transversal en totes les seves facetes.

3. Estudi del retorn

Les xarxes socials tenen el valor afegit que tradueixen tota l’activitat dels usuaris en dades, però no serveixen de res si no les sabem interpretar. La gestió de la comunicació online t’ha de retornar en forma de consumidors; no ens podem limitar a tenir seguidors. Això és el que aconseguim amb El Mètode, rendibilitzar les dades. És per això que aquest punt es divideix en dues grans tasques:

  • L’estudi del resultat d’aplicar una estratègia comunicativa concreta.
  • L’estudi paral·lel a la gestió de les xarxes socials que ens permeti veure l’evolució de les dinàmiques amb els usuaris en temps real i aplicar les millores oportunes.

El potencial d’aquesta informació resideix en saber-la interpretar per fer els canvis necessaris i així millorar constantment el rendiment i l’efectivitat del teu negoci.

4. Consolida el teu negoci

Aconseguir que el públic objectiu s’interessi pels missatges i que decideixi fer el pas per mantenir un feedback són els resultats d’una gestió constant i programada estratègicament en el temps. El client tradueix automàticament “un treball esporàdic i arbitrari de les xarxes socials” en “un afecte esporàdic i arbitrari per l’usuari”; fet que dinamita el seu interès per participar.

Amb aquest Mètode desenvolupat a Frame, podem reconèixer aquestes necessitats partint de l’observació del context actual, definir les tècniques més adequades i gestionar-les (crear contingut i mantenir l’activitat) d’acord a les seves possibilitats; superant les mancances que hem identificat. Així consolidem el teu negoci, el portem més enllà!

A Frame

Volem construir-te un projecte a les xarxes socials partint d’una base consistent i coherent a tots els nivells i consolidar els teus missatges a la vegada que fem que el teu negoci sigui capaç d’adaptar-se al nou tauler de relacions comercials.